Bogdan Gorczyca (Bielanka)

– artysta wszechstronny, tworzący obrazy, rzeźby, murale oraz
zajmujący się fotografią, ceramiką, grafiką a także instalacjami przestrzennymi, zwłaszcza w obszarze sztuki ziemi. Jest autorem setek prac, głównie obrazów olejnych, oferujących współczesne spojrzenie na stan ludzkości poprzez absorbującą emocjonalność pigmentu i gestu malarskiego. Włoski krytyk sztuki Daniel Buso nazwał go „urodzonym ekspresjonistą”, a jego malarską drogę
do osiągnięcia pełnej gamy emocjonalnych wrażeń określił terminem
„radiografii ludzkiego umysłu”.
Autor jest zaliczany do nurtu ekspresjonizmu duchowego i abstrakcjonizmu. 

Bogdan Gorczyca

Bogdan Dudycz (Bielanka)

Swoje zamiłowanie do rzeźby wyniósł z dzieciństwa żyjąc w otoczeniu przydrożnych figur i cerkiewnych ikon, które kształtowały jego poczucie estetyki i wyobraźnię.
Oddał się swojej pasji w wieku 20 lat początkowo strugając figurki,
później robiąc ramy i meble. Prawdziwa jednak twórczość rozpoczęła się 25 lat temu kiedy zaczął rzeźbić ikony, które stały się wkrótce jedynym jego zainteresowaniem. Odtąd doskonali swój warsztat snycerski pozostając wierny tradycji.
 Swoje prace wykańcza bejcując je, pokrywając woskiem i polerując.
 Jego ikony znajdują się w zbiorach prywatnych w całej Polsce,
 a także w USA i Niemczech.

Zygmunt Adamkiewicz (Bystra)

Zygmunt Adamkiewicz urodził się 12 października 1945 r. we wsi Bystra
 i tam też uczęszczał do podstawówki. Później rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Kromera w Gorlicach.
W 1985 r. opublikował swój pierwszy wiersz w tygodniku „Dunajec”.
Dotąd ukazało się 5 tomików jego wierszy oraz książka pt. „Brama”.
W 2014 r. wydał tomik pt. „Ziemia moja ojczysta”. Był założycielem grupy
poetycko-literackiej „Złoty Klon”. Zygmunt Adamkiewicz opiekuje się młodymi
i niepełnosprawnymi poetami, „wyjmuje ich wiersze z szuflady”, pomaga
wydać tomiki. W ten sposób odkrył m.in. Pawła Kękusia oraz Martę Dąbkowską. Zagrał kilka ról drugoplanowych w serialach „Detektywi”, „W11” czy „Anna Maria Wesołowska” oraz epizody w innych filmach.

Zygmunt Adamkiewicz

Leokadia Radwańska-Ryś (Kobylanka)

Urodzona 08.03.1938r. w Krakowie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie oraz Uniwersytet Jagieloński, Wydział Filozoficzno-Historyczny
w Krakowie. Uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach artystycznych, plenerach, warsztatach ogólnopolskich i międzynarodowych. Uprawiała malarstwo, rysunek, ceramikę, tkactwo artystyczne, projektowanie i wykonanie scenografii teatralnych. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych m. in. w Warszawie, Rzeszowie, Kielcach, Chełmie, Jaśle, Paryżu, Ste. Bazeille, Savigny s. Orge, Casseneuil, Eymet i Bergerac we Francji. laureatka nagród i wyróżnień na wystawach zbiorowych.

Leokadia
Radwańska-Ryś

Bożena Graciano (Kobylanka)

Urodzona 13 .08.1964r.w Bieczu. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Tarnowie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w łodzi na Wydziale Edukacji Wizualnej ze specjalizacją - Grafika Warsztatowa. Od 1995r. jest członkiem Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, a od 1996r. Związku polskich Artystów Plastyków. Tworzy w dziedzinie malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby ceramicznej, tkaniny artystycznej. Zrealizowała wystawy indywidualne oraz uczestniczyła w wystawach zespołowych m. in. w Rzeszowie, Warszawie, Krakowie, Jaśle w Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (2000 r.), w Norymberdze w Niemczech, w Graz
w Austrii, Sapporo w Japonii, w Parżu, Lesigny, Bergerac, Eymet we Francji.
Uczestniczy w Dorocznych Wystawach Nowosądeckiego Oddziału ZPAP.
Laureatka nagród i wyróżnień na wystawach zbiorowych instytucji i osób prywatnych w kraju i zagranicą.

Bożena Graciano

Paweł Skowronek (Kobylanka)

Urodzony 1947r. w Krakowie. W 1961 roku ukończył Szkołę Podstawową
w Kobylance, a 1965r. Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza w Nowym Sączu - matematyka 1967. W latach 1969 - 1999 pracował SOSW w Kobylance.
 Od kilku lat zajmuje się malarstwem akwarelowym, na namową i przy wskazówkach znanego artysty Stanisława Hubnera. Maluje okoliczne zabytki architektury drewnianej, oraz widoki na Bieckie baszty i inne obiekty.
Sam swoje akwarele określa żartobliwie jako "Paprocie" co niewątpliwie
wiąże się z zamiłowaniem do roślin. 

Paweł Skowronek

Tomasz Tajak (Kobylanka)

Urodzony w 1988 roku w Gorlicach. Absolwent Liceum Plastycznego
im.Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Ukończył edukację artystyczną
w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Absolwent Krakowskich szkół Artystycznych na Wydziale Aktorskim. Student malarstwa 
w pracowni prof. Grażyny Borowik-Pieniek. 
Zajmuje się malarstwem, scenografią, animacją kulturalną oraz działaniami 
w przestrzeni publicznej. Uczestnik plenerów malarskich, oraz szeroko pojętych inicjatyw artystycznych i warsztatów. Autor kilku wystaw indywidualnych 
i grupowych. Jego obrazy znajdują się w wielu zbiorach prywatnych w kraju
i za granicą.


Tomasz Tajak

Bronisława Wietecha (Kobylanka)

Urodzona 01.12.1934r. - córka Anny i Franciszka Skowronka. W roku 1948 ukończyła Szkołę Podstawową w Kobylance, a w 1952r. zdała egzamin maturalny w Technikum Finansowym w Gorlicach. W latach 70-tych ukończyła Studium Ekonomiczne w Krakowie. Od 1953 roku pracowała zawodowo na terenie Nowego Sącza aż do emerytury.
" Od młodości lubiłam malować". Od 2005 roku należy do Towarzystwa Sztuk Pięknych
w Nowym Sączu. Swoje obrazy artystka maluje akwarelami, olejami oraz pastelami olejnymi. Prace prezentuje na wystawach w siedzibie Towarzystwa Sztuk Pięknych
w Nowym Sączu oraz na innych wystawach zorganizowanych przez T.Sz.P.
Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Bronisława Wietecha

Joanna Zawadowicz-Mikołajczyk (Dominikowice)

Urodziła się i mieszka w Gorlicach. Absolwentka Zespołu Szkół w Kobylance,
studiów licencjackich (2011-2014) na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek - Edukacja Artystyczna. Dyplom z wyróżnieniem w 2014 roku, w pracowni rysunku prof. Doroty Jajko-Sankowskiej. Ukończyła studia II-go stopnia na kierunku Sztuki Wizualne UR,specjalizacja - malarstwo. Uprawia rysunek, głównie
suchą pastelą i malarstwo. Interesuje Ją akt, jako aspekt tematu dzieła sztuki
 oraz ogólnie człowiek jako całość, wraz ze swoją fizycznością, przymiotami duchowymi i osobowymi.

Joanna Zawadowicz-Mikołajczyk

Władysław Pieszczek (Kobylanka)