ART BUT wyniki konkursu

Wyniki konkursy

W tegorocznym, trzecim już konkursie pn.: “Art brut – prostolinijne przedstawianie rzeczywistości”, na wykonanie pracy plastycznej,
inspirowanej sztuką Art brut, napłynęło 50 prac. W konkursie udział wzięły osoby, z wszystkich grup wiekowych i społecznych,
z terenu miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego i powiatu gorlickiego. W konkursie wybrane zostały najlepsze prace,
które otrzymają nagrody rzeczowe, w postaci materiałów plastycznych, koszulek, plecaków, czapek i słodyczy. Serdecznie gratulujemy!!!
Wszystkie nadesłane w konkursie prace, oglądać będzie można – w publikacji – już wkrótce! 🙂
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
oraz ze środków PFRON pochodzących z “Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, w ramach zadania pn.:
“Art brut – prostolinijne przedstawianie rzeczywistości”.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest