Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie, akumulatory).

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest