DO POBRANIA

Logotypy

Klauzula informacyjna OKGG

Klauzula informacyjna - Facebook

Klauzula informacyjna Zajęcia Stałe

Klauzula info. dot. przetw. danych osobowych w zakr. monitoringu wizyjnego

Regulamin zajęć OKGG

Karta zgłoszenia DZIECKA na zajęcia

Karta zgłoszenia na zajęcia-DOROŚLI