O nas

POZNAJ NASZĄ GMINĘ

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice jest samorządową instytucją kultury Gminy Gorlice prowadzącym działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Obok prowadzenia kół zainteresowań w dziewięciu placówkach filialnych OKGG oraz 4 Bibliotekach Publicznych, zajmuje się organizacją konkursów, warsztatów, wycieczek, spotkań oraz imprez edukacyjnych i rozrywkowych, które w większości  już na stałe wpisały się do kalendarza kulturalnego Gminy Gorlice.
Do podstawowych zadań  OKGG należy: rozpowszechnianie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa, przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, popularyzacja rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy, w oparciu o Internet oraz inne nośniki multimedialne, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań, promocja działań kulturalnych w gminie Gorlice.
OKGG oferuje zajęcia plastyczne, modelarskie, muzyczne,  literackie dla wszystkich chętnych w różnych grupach wiekowych. Uczestnikom zajęć w rozwoju ich pasji i zainteresowań pomagają wykwalifikowani  instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem.

Dyrektorzy OKGG

Leokadia Buś Dyrektor Ośrodek Kultury Gminy Gorlice

Leokadia Buś

Teresa Wiatr Dyrektor

Teresa Wiatr

Beata Weron Białas

Franciszek Rzeszutek

Grażyna Jarkiewicz

Roman Korbicz

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.
Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.