Projekty

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice od marca do listopada 2024r. realizuje projekt pod nazwą:

„Ignacy Łukasiewicz na nowo odkryty-patron na dzisiejsze czas”

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach programu Kultura Dostępna .

Działania skierowane są do osób ze wszystkich grup społecznych i wiekowych.
Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt zakłada organizację cyklu wycieczek wzbogaconych warsztatami artystycznymi oraz udziału w prelekcjach, i spektaklu teatralnym, służących odkrywaniu osobowości Ignacego Łukasiewicza w 170. rocznicę zapalenia pierwszej na świecie ulicznej lampy naftowej w Gorlicach. Projekt skierowany został do mieszkańców gminy i powiatu Gorlice.
W projekcie wezmą udział osoby w różnym wieku, pochodzące ze środowisk zróżnicowanych kulturowo, społecznie i wyznaniowo ze szczególnym
naciskiem na seniorów w wieku 60+. Finałem będzie impreza „Andrzejki z Łukasiewiczem” – Będzie to niezwykłe wydarzenie i świetlne widowisko, przenoszące w magiczny świat barw, światła i muzyki, czerpiące z życia i dokonań naukowych jednego z najwybitniejszych Małopolan – Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy i twórcy przemysłu naftowego.

ZAPRASZAMY DO STOŁU

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice od kwietnia do października 2024r. realizuje projekt pod nazwą: „ZAPRASZAMY DO STOŁU”

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2024.
Działania skierowane są do osób ze wszystkich grup społecznych i wiekowych.
Udział w projekcie jest bezpłatny

Ideą projektu jest podejmowanie działań służących pielęgnowaniu regionalnych tradycji kulinarnych łączących prezentację kuchni łemkowskiej i pogórzańskiej, dbałość o tradycję
i kulturalne dziedzictwo a także integrację międzypokoleniową i aktywizację środowiska lokalnego. Projekt skierowany jest w szczególności do mieszkańców gminy i powiatu gorlickiego.Projekt zakłada organizację wielopokoleniowych warsztatów kulinarnych, połączonych z pokazem zdobytych umiejętności i degustacją, prezentacją przepisów w wersji przepiśnika online. Finałem będzie impreza wielokulturowa i wielopokoleniowa SMAKI REGIONU podsumowująca projekt, w której programie znajdą się wystawa fotograficzna
z realizacji projektu, wystawa przedmiotów związanych z tradycją kulinarną regionu, potyczki kulinarne grup warsztatowych połączone z degustacją specjałów kuchni
pogórzańskiej i łemkowskiej oraz wystawy lokalnych artystów, rzemieślników i rękodzielników, prezentacja przepiśnika online z tradycyjnymi przepisami oraz rodzinne warsztaty kulinarne. Imprezie towarzyszyć będą występy kapeli ludowej i zespołu folkowego.

"SIEĆ NA KULTURĘ w podregione nowosądeckim"

21 marca 2022 r. Ośrodek Kultury Gminy Gorlice zakończył realizację Projektu “SIEĆ NA KULTURĘ w podregionie nowosądeckim”. Celem Projektu było

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

 

 

 
 

"PRZYGODA Z TKACTWEM"

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice od marca do października 2022 r. realizuje projekt pod nazwą: “PRZYGODA Z TKACTWEM” -zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska Edycja 2022. Działania skierowane są do osób ze wszystkich grup społecznych i wiekowych. Ideą projektu jest upowszechnianie i docenienie wiedzy na temat ginących tradycyjnych wartości rękodzielniczych tj. tkactwo obecnych w kulturze lokalnej społeczności. W ramach projektu w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Gorlice odbywają się warsztaty tkackie, które prowadzi Pani Agnieszka Bylica- instruktor rzemiosła artystycznego.

Podsumowanie Projektu "PRZYGODA Z TKACTWEM"

TKANIE NA RAMIE

 

01.10.2022r., w Dzień Tkacza, Ośrodek Kultury Gminy Gorlice zorganizował imprezę  TKANIE NA RAMIE, która była podsumowaniem projektu „ Przygoda z Tkactwem”.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022.

W programie znalazła się: wystawa prac tkackich i projekcja filmu, pokaz rękodzieła połączony z warsztatami, zabawy naszych dziadków w wykonaniu Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego RUTYCZ, występ Zespołu Folklorystycznego BESKIDY
z Dominikowic, rodzinne konkursy o tematyce ludowej.
Ponadto można było skosztować specjałów regionalnych przygotowanych przez KGW z Zagórzan i Kobylanki  oraz Klub Seniora z Ropicy Polskiej, a także popróbować pachnącego ziemniaka z ogniska. Wszyscy uczestnicy warsztatów tkackich otrzymali ceryfikaty
i upominki

Przygoda z Tkactwem zaoroszenie na wystawę
Logo NCK

Projekt 3

Miło nam poinformować, że Projekt 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 “Symbole narodowe mam w sercu” 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 złożony przez Biblioteki Publiczne Gminy Gorlice działające w strukturze Ośrodek Kultury Gminy Gorlice znalazł się w gronie 128 szczęśliwych wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie z programu dotacyjnego “Symbole narodowe RP” ogłoszonego przez biuro Niepodległa.

Do pobrania