Promesy na rozwój szkół w Gminie Gorlice!

Rozdanie Promes
Promesy na rozwój szkół w Gmina Gorlice!
W dniu 28 listopada 2022 roku odebraliśmy odebraliśmy z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego promesy na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.
Gmina otrzymała w ramach grantu nr 1 wsparcie w kwocie 74 500 zł na zakup sprzętów oraz programów, które będą służyć wsparciu realizacji zajęć dydaktycznych, oraz w ramach grantu nr 3 kwotę 100 633 zł na realizację zajęć dydaktycznych, których celem jest zniwelowanie u uczniów braków edukacyjnych będących skutkiem pandemii COVID-19.
Fot. Mateusz Książkiewicz
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest