OFERTA zajęć Biblioteki Publicznej w Szymbarku

Zapraszamy do zapoznania się z oferta zajęć prowadzonych
w Bibliotece Publicznej Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Filia w Szymbarku.

instr. Anna Boczoń
– okazjonalne spotkania seniorów 
(poniedziałki, godz. 15.00)
– tematyczne zajęcia plastyczno-edukacyjne (2 x w miesiącu)

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest