Webinarium dla Seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium
(seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych
z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym,
w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw,
jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników
Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. (10:00-12:35).
Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny
formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą
przesyłane na bieżąco.
Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń
spowodowanych działalnością cyberprzestępców.
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu
uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.
Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe
informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu
wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.
Udział w webinarium jest bezpłatny.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest